Επικοινωνία

Οργάνωση


ΕΕΦΙΕ - Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Κτίριο Βιβλιοθήκης Σχολής Επιστημών Υγείας Δ.Π.Θ., Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη
T: 6971776109
E: 29esfie@gmail.com


Ακολουθήστε το 29ο ΕΣΦΙΕ στο Facebook
Ακολουθήστε το 17ο Διεθνές Forum στο Facebook
Βρείτε το 29ο ΕΣΦΙΕ στο Instagram
Βρείτε το 17ο Διεθνές Forum στο Instagram

Γραμματεία Συνεδρίου


ΘΕΣΣΑΛΛΟΝΙΚΗ. Σταδίου 50Α, 55534 Πυλαία, Θεσσαλονίκη.
Τ 2310 247743, 2310 247734
E info@globalevents.gr

ΑΘΗΝΑ. Βαλέστρα 2 & Λεωφ. A. Συγγρού 168, 17671 Καλλιθέα, Αθήνα.
Τ 210 3250260 E athens@globalevents.gr
w w w . g l o b a l e v e n t s . g r