Οργανωτική Επιτροπή

Άννα Ελευθερίου
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 29ου ΕΣΦΙΕ
Φωτεινή Γρηγορίου
Επίτιμη Πρόεδρος 29ου ΕΣΦΙΕ
Παναγιώτα Διαμαντοπούλου
Επίτιμη Πρόεδρος 29ου ΕΣΦΙΕ
Σεβαστή Ευφραιμία Κρούσκου
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 17ου Διεθνούς Forum
Αρίσταρχος Αλμπέρης
Επίτιμος Πρόεδρος 17ου Διεθνούς Forum
Φώτιος Τσολάκης
Γενικός Γραμματέας 29ου ΕΣΦΙΕ
Εμμανουήλ Μανουσάκης
Γενικός Γραμματέας 17ου Διεθνούς Forum
Μαρία Βανακλιώτου
Γενική Ταμίας


Ειδικοί Γραμματείς

Νικόλαος Νικολαΐδης
Υπεύθυνος Προγράμματος
Άννα Μαντά
Υπεύθυνη Προώθησης
Αικατερίνη Ρόκου
Υπεύθυνη Workshops
Έλενα Ζαφείρη
Υπεύθυνη Χορηγιών
Χρυσούλα Αρχάκη
Υπεύθυνη Ολυμπιάδας
Μαρία Χάππα
Υπεύθυνη Βραβεύσεων
Αγγελική Ποταμιάνου
Υπεύθυνη Χώρου & Social Programme

Υπεύθυνοι Υποομάδων

Μαρία Κουτίνη
Υπεύθυνη Υποομάδας Ελεύθερων Ανακοινώσεων
Ιωάννα Ηρακλείδου
Υπεύθυνη Υποομάδας Επικοινωνίας