ΕΣΦΙΕ

Το Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Σ.Φ.Ι.Ε.) αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. Διοργανώνεται σε ετήσια βάση και κάθε χρόνο φιλοξενείται από διαφορετικό Παράρτημα. Η ακαδημαϊκή κοινότητα  έχει αγκαλιάσει το Ε.Σ.Φ.Ι.Ε., όπως αποδεικνύεται από την συμμετοχή χιλιάδων φοιτητών Ιατρικής και συναφών Σχολών Επιστημών Υγείας και εκατοντάδων Καθηγητών. Σε συνδυασμό με το επιστημονικό επίπεδο του Συνεδρίου, το κατατάσσουν ανάμεσα στα πλέον διαχρονικά και πολυπληθή ιατρικά συνέδρια της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Στα πλαίσια του Συνεδρίου δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να αναπτύξουν επιστημονικό και ερευνητικό έργο που συνάδει με τα ενδιαφέροντα τους, να εξοικειωθούν με την εκπόνηση και παρουσίαση επιστημονικών εργασιών, να έρθουν σε επαφή με καταξιωμένους καθηγητές, αλλά και να γνωρίσουν συμφοιτητές τους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η θεματολογία του Συνεδρίου διαχρονικά αγγίζει ένα ευρύτατο φάσμα των επιστημονικών εξελίξεων σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες και είναι βέβαιο ότι καλύπτει τα ειδικά ενδιαφέροντα κάθε συνέδρου.

Το συνέδριο περιλαμβάνει:

  • Στρογγυλές Τράπεζες, Προφορικές και Αναρτημένες Ανακοινώσεις ευρείας θεματολογίας
  • Πρακτικά σεμινάρια ιατρικών δεξιοτήτων (workshops)
  • Την Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης, έναν διαγωνισμό ιατρικών γνώσεων για φοιτητές προκλινικών και κλινικών ετών
  • το Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών με αναγνωρισμένους επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό