Αιγίδες

Το 29ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας & 17ο Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών
τελεί υπό την αιγίδα των παρακάτω φορέων και Επιστημονικών Εταιρειών


Ιατρική Σχολή Αθηνών
Τμήμα Ιατρικής Αλεξανδρούπολης
Τμήμα Ιατρικής Θεσσαλονίκης

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου
Δήμος Αλεξανδρούπολης
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
Ιατρικός Σύλλογος Έβρου
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά
Ιατρικός Σύλλογος Πατρών

Επιστημονικές Εταιρείες

Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία
Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία
Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία
Ελληνική Αντικακρινική Εταιρεία
Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία
Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία
Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία
Ελληνική Εταιρεία Εμβρυομητρικής Ιατρικής
Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας - Εργαστηριακής Ιατρικής
Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης
Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής
Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας
Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Θώρακος, Καρδιάς, Αγγείων
Ελληνική και Διεθνής Εταιρεία Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία
Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία
Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία
Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία
Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία
Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία
Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία
Ελληνικη Χειρουργική Εταιρεία
Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία
Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών
Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος
Σύλλογος Nέων Ιατρών