Αιγίδες

Το 29ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας & 17ο Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών
τελεί υπό την αιγίδα των παρακάτω φορέων και Επιστημονικών Εταιρειών


Ιατρικές Σχολές
Ιατρική Σχολή Αθηνών
Ιατρική Σχολή Αλεξανδρούπολης
Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης

Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων
Ιατρική Σχολή Κρήτης
Ιατρική Σχολή Λάρισας

Ιατρική Σχολή Πάτρας

Επιστημονικές Εταιρείες

Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία
Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία
Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία

Ελληνική Αντικακρινική Εταιρεία
Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία
Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία

Ελληνική Γυναικολογική και Μαιευτική Εταιρεία
Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία
Ελληνική Εταιρεία Εμβρυομητρικής Ιατρικής

Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας - Εργαστηριακής Ιατρικής
Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης
Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής

Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας
Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Θώρακος, Καρδιάς, Αγγείων
Ελληνική και Διεθνής Εταιρεία Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών

Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία
Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία
Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία

Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία
Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία

Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία
Ελληνικη Χειρουργική Εταιρεία
Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία

Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών
Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος

Ιατρικοί Σύλλογοι

Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Ιατρικός Σύλλογος Πατρών
Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων