Υποστηρικτές - Επιστημονικοί Φορείς / Χορηγοί

Επιστημονικές Εταιρείες

Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
Ελληνική Πνευμονολογική εταιρεία
Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος
Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία
Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης
Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία
Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία
Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Θώρακος, Καρδιάς, Αγγείων
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία
Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία
Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Ιατρικής ΑΠΘ
Ελληνική Εταιρεία Εμβρυομητρικής Ιατρικής
Ελληνική και Διεθνής Εταιρεία Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών
Ελληνική Eταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Ελληνική Αντικακρινική Εταιρεία
Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία
Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας - Εργαστηριακής Ιατρικής
Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία
Καρδιολογική Eταιρεία Β. Ελλάδος
Ελληνική Εταιρεία Eπείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας
Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
Ιατρικοί Σύλλογοι

Ιατρικός Σύλλογος Πατρών
Ιατρικός Σύλλογος Έβρου
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά


Χορηγοί