Υποστηρικτές - Επιστημονικοί Φορείς / Χορηγοί

Το 29ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας & 17ο Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών
υποστηρίζεται από τους παρακάτω υποστηρικτές, χορηγούς και επιστημονικούς φορείς

Επιστημονικές Εταιρείες

Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία
Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία
Ελληνική Αντικακρινική Εταιρεία

Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία
Ελληνική Γυναικολογική και Μαιευτική Εταιρεία
Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία

Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία
Ελληνική Εταιρεία Εμβρυομητρικής Ιατρικής
Ελληνική Εταιρεία Eπείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας

Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας - Εργαστηριακής Ιατρικής
Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Θώρακος, Καρδιάς, Αγγείων
Ελληνική και Διεθνής Εταιρεία Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών

Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία
Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία

Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
Ελληνική Πνευμονολογική εταιρεία
Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία

Ελληνική Eταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Ιατρικής ΑΠΘ
Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος

Καρδιολογική Eταιρεία Β. Ελλάδος


Ιατρικοί Σύλλογοι

Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Ιατρικός Σύλλογος Πατρών
Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά


Χορηγοί